Chat with us, powered by LiveChat

Łatwość użycia

„Pierwsze uruchomienie i obsługa muszą być łatwe i szybkie.”

W latach 90. musieliśmy poświęcić kilka godzin, aby skonfigurować i uruchomić nowo zakupiony komputer. Dziś komputery praktycznie uruchamiają się same. Wszystko, co nie jest intuicyjne w obsłudze, nie ma racji bytu.

W życiu codziennym nikt z nas nie ma czasu, ani cierpliwości, by długo czekać albo czytać opasłe instrukcje. Również urządzenia pomiarowe, które niegdyś były bardzo skomplikowane, stały się bardziej intuicyjne. Ponieważ czas to pieniądz, uruchomienie i obsługa muszą być łatwe oraz szybkie.

Nowa generacja urządzeń do pomiaru poziomu oraz ciśnienia Endress+Hauser ułatwia pracę jeszcze bardziej, dzięki przyjaznym kreatorom konfiguracji.

Urządzenia pomiarowe można uruchomić w bardzo łatwy sposób dzięki Bluetooth Technology®. Nawet skomplikowana procedura testu kontrolnego SIL odbywa się za pomocą kreatora i to bez przerywania procesu.

Urządzenia pomiarowe zorientowane na użytkownika