Chat with us, powered by LiveChat

Konserwacja predykcyjna

„Aplikacje dokładnie przewidują moment wystąpienia usterki.”

Predicitve maintenance with the help of augmented reality

Najbardziej namacalnym dowodem istnienia IIoT jest właśnie konserwacja zapobiegawcza. Pomaga ona przewidywać usterki urządzeń, jeszcze zanim doświadczymy ich konsekwencji. Algorytmy analizują parametry procesu i urządzenia, dane historyczne oraz porównują je z podobnymi aplikacjami. Na podstawie dużych ilości danych algorytmy potrafią przewidzieć, kiedy dokładnie wystąpi usterka.

Dzięki temu operatorzy mogą zaplanować przestój w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu zakłócał on proces

Dowiedz się więcej o korzyściach oraz możliwościach wdrożenia z “raportu”.