Chat with us, powered by LiveChat

Historia Przemysłowego Internetu Rzeczy

Kiedy to wszystko się zaczęło? Jeszcze w roku 1800 nikt nie myślał o nadawaniu nazw różnym epokom w przemyśle. Nikt nie był też w stanie przewidzieć kierunków jego rozwoju, podobnie jak dziś nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co się wydarzy w ciągu najbliższych 50 lat.

Jednakże rozwój w kierunku wykorzystania potencjału cyfryzacji był możliwy właśnie dzięki wszystkim fazom industrializacji i wielu małym krokom w dobie komputerów i internetu, począwszy od pierwszych innowacji w 1968 roku.

 • 19. wiek

  Pionierzy komputeryzacji

  To właśnie brytyjskiej matematyczce zawdzięczamy istnienie komputerów. Ada Lovelace napisała swój pierwszy program na potrzeby maszyny analitycznej Charlesa Babbage’a już w XIX wieku. Niestety urządzenie to nigdy nie powstało, ale miała ona wpływ na wiele języków programowania.

 • 1941

  Komputer Ernesta Otto Zuse

  Komputer Ernesta Otto Zuse 1941

  Komputer Ernesta Otto Zuse 1941

  Pomysły Ady Lovelace oraz Charlesa Babbage’a dały podstawy do budowy pierwszych komputerów. Udało się to niemieckiemu inżynierowi Konradowi Ernstowi Otto Zuse w 1941 roku. Jego wynalazek był kontrolowany przez prawdziwe programy i funkcjonował w pełni automatycznie.

 • 1968

  Pierwszy programowalny programowalny sterownik logiczny (PLC)

  PLCDick Morley tworzy pierwszy programowalny programowalny sterownik logiczny (PLC), czyli cyfrowy komputer przemysłowy do zarządzania procesami produkcyjnymi. Już w 1986 mogły się one komunikować z komputerami osobistymi.

 • 1973

  Wymiana danych między urządzeniami

  Theodore Paraskevakos otrzymuje patent za opracowanie sposobu wymiany danych między urządzeniami za pomocą linii telefonicznych, miał on służyć do identyfikacji dzwoniącego abonenta (CLIP).

 • 1983

  Ethernet

  EthernetEthernet został uznany za standard komunikacji pomiędzy komputerami. Pozwala on na szybki transfer danych na duże odległości. Początkowo 2,94 Mbit/s, dziś nawet 400 Gbit/s.

 • 1989

  WWW

  Wynalezienie Światowej Rozległej Sieci komputerowej (World Wide Web), która początkowo służyła naukowcom do dzielenia się wynikami badań. W pierwszych latach korzystała z niej nieliczna grupa wybrańców.

 • 1994

  Otwarta komunikacja

  Powstanie OPC Foundation, czyli organizacji tworzącej standardy otwartej komunikacji dla systemów i automatyki przemysłowej.

 • 1997

  Technologie bezprzewodowe

  Komunikacja bezprzewodowa zaczyna być coraz chętniej wykorzystywana w przemyśle.

 • 1999

  Internet rzeczy

  Kevin Ashton przedstawia światu pojęcie „Internetu Rzeczy”, by opisywać za jego pomocą czujniki i sensory komunikujące się za pośrednictwem sieci. Brał również udział w badaniach nad RFID oraz innymi czujnikami, aby optymalizować łańcuchy dostaw.

 • 2002

  Usługi chmurowe

  Amazon uruchamia usługę AWS i zaczyna sprzedawać moc obliczeniową dostępną w chmurze. Technologia ta na zawsze zmienia przemysłową i korporacyjną infrastrukturę IT.

 • 2006

  Unified architecture protocol

  OPC Foundation publikuje protokół Unified Architecture, umożliwiający bezpieczną komunikację między urządzeniami, źródłami danych i aplikacjami.

 • 2010

  Taniej, mądrzej, lepiej

  Koszt produkcji czujników maleje, urządzenia stają się mniejsze i bardziej inteligentne, a baterie i energia słoneczna bardziej wydajne i ekonomiczne.

 • 2016

  Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT)

  IIoT

  Industrial Internet of Things

  Powstaje koncepcja Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT). Rozszerzona i wirtualna rzeczywistość stają się jednymi z najbardziej pożądanych interfejsów człowiek-komputer dla urządzeń IIoT, a analitycy danych mają coraz większy wpływ na zarządzanie.

Wpływy industrializacji

Przemysł 1.0

Maszyny umożliwiły rozpoczęcie pierwszej produkcji masowej, około roku 1800, na potrzeby budowy linii kolejowych, przemysłu ciężkiego i tekstylnego. Zaczęto od urządzeń napędzanych siłą ludzkich mięśni, jak np. krosna. Jednak szybko zastąpiła ją energia pozyskiwana z wody i pary. Dzięki temu powstało wiele miejsc pracy.

Przemysł 2.0

Siłą napędową drugiej rewolucji przemysłowej, pod koniec XIX wieku, była elektryczność. Natomiast pierwszej masowej produkcji samochodu u progu XX wieku zawdzięczamy większą automatyzację produkcji. Znacznie skrócono też jej czas. Również w biurach praca nabrała tempa dzięki wynalezieniu telefonu. Globalizacja stała się faktem dzięki międzykontynentalnemu transportowi dóbr za pomocą samolotów i statków.

Przemysł 3.0

W latach 70. XX wieku elektronika i technologie informacyjne nadały tempa automatyzacji. Komputery osobiste zmieniły życie prywatne oraz sposób, w jaki pracujemy.

Przemysł 4.0

Niektórzy twierdzą, że jesteśmy już u schyłku ery, jeśli spojrzeć tylko na teorię i wiedzę. Jednak nie we wszystkich dziedzinach przemysłu jest to prawdą.

Praktycznie każdy aspekt pracy jest już cyfrowy, możemy bardzo szybko reagować na potrzeby użytkowników, produkcja odbywa się dokładnie na czas i jest spersonalizowana. Automatyka osiągnęła dojrzałość. Najważniejszy jest jednak fakt zwiększenia bezpieczeństwa pracy i środowiska.