Chat with us, powered by LiveChat

Pionierski duch

„Ilekroć kusi cię, by reagować w ten sam stary sposób, zadaj sobie pytanie: czy chcesz być więźniem przeszłości czy pionierem przyszłości.”

 Niepotrzebne są duże zasoby i zaplecze, aby zostać pionierem. Niezbędne są otwarty umysł, ciekawość świata i gotowość na zmianę. Ryzyko jest również wkalkulowane w ten proces.

W latach 50. ubiegłego stulecia Georg H. Endress dostrzegł potencjał w bardziej profesjonalnym podejściu do procesów, dzięki lepszemu wykorzystaniu urządzeń pomiarowych. Znalazł też inwestora, niemieckiego bankowca – Ludwiga Hausera.

Od pierwszego dnia pracy Georg Endress zachęcał swoich współpracowników do łamania utartych schematów oraz do poszukiwania nowych, lepszych sposobów zarządzania procesami produkcyjnymi. W pierwszych latach z pewnością niosło to za sobą ryzyko, zarówno ekonomiczne, jak i osobiste. Wspólnie z klientami testował nowe metody i stale je ulepszał aż do uzyskania satysfakcjonujących rezultatów.

Endress zaczął stosować radiometrię w trudnych aplikacjach już u schyłku lat 60. Pod koniec lat 70. stworzył, wykonany wyłącznie z metalu, całkowicie zamknięty, sygnalizator poziomu. Zgodnie z jego projektem czujnik posiadał jeden pręt, który umożliwiał wykrywanie obecności cieczy.

Jednak metody pojemnościowe i przewodnościowe nie spełniały tych wymagań, ponieważ nie mogły być zastosowane w czujniku wykonanym w całości z metalu. Dlatego zdecydowano się na wykorzystanie dwóch symetrycznie drgających prętów. Tak narodziła się metoda wibracyjna.